Aktuelnosti i novosti

Saznajte najnovije vesti iz KNEZ AGRARA:

 

A

Knez Agrar Farma

Na farmi „KNEZ AGRAR“, trenutno se nalazi preko 1 500 grla, raznih kategorija goveda, rase holštajn.

Holštajn je u Srbiji uvek bio privilegija velikih poljoprivrednih kombinata. Pripada rasama velikih formata, izuzetne je mlečnosti. Grla su raspoređena u trideset objekata.Pored kvaliteta objekata i ležišta u njima i izmuzišta sa 64 mesta, posebna inovacija je kompjuterska ishrana svakog grla posebno. Potrebno je istaći da je kompletan sistem ishrane uradio institut za fiziku iz Zemuna

 

Žetva 2018

Pogledajte video o žetvi 2018

 

OTVARANJE KNEZ AGRAR FARME

Nedelja 28.12. 2013

Inđija - Ministar privrede Željko Sertić otvorio je u Ljukovu kod Inđije najsavremeniju domaću farmu svinja, kapaciteta 50.000 grla godišnje. U izgradnju i opremanje farme kompanija "Knez agrar" uložila je ukupno šest miliona evra.

Preuzeto sa B92.net